Welkom bij het West-Friesland Muziek Festival

Bekerwinnaar 2023
Alkmaar Brass

Welkom bij het West-Friesland Muziek Festival, hét gezelligste jaarlijkse muziekevenement in de kop van Noord Holland.
Elk jaar in het najaar strijden gedurende een heel weekend verenigingen uit de regio om de dagprijs en de West-Friesland Bokaal.

Met veel plezier mogen we aankondigen dat het West-Friesland Festival doorgaat in het tweede weekend van november.

 Dertien orkesten hebben zich opgegeven, zes voor de zaterdag en zeven voor de zondag, mooi verspreid dus. Met dat aantal is het voor ons als bestuur ook financieel gezien nog mogelijk het festival te organiseren.

De meeste orkesten hebben het deelnemersgeld inmiddels overgemaakt naar de rekening van onze penningmeester. Voor zover u dat nog niet gedaan heeft, vragen wij u om dat zo spoedig mogelijk te doen op NL63 RABO 0344 2458 10 onder vermelding van de naam van het orkest.

We vragen u om de scores van het te beoordelen stuk in de maand september digitaal of op papier in te leveren. Tegen die tijd zullen we bekend maken naar welk post- of emailadres de stukken moeten worden toegezonden.

Eventuele nadere informatie volgt tijdig.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht  nog vragen hebben, kunt u zich wenden tot de secretaris.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Willy Deimveld, secretaris


Privacy