Welkom bij het West-Friesland Muziek Festival

Bekerwinnaar 2023
Alkmaar Brass

Welkom bij het West-Friesland Muziek Festival, hét gezelligste jaarlijkse muziekevenement in de kop van Noord Holland.
Elk jaar in het najaar strijden gedurende een heel weekend verenigingen uit de regio om de dagprijs en de West-Friesland Bokaal.

Terugkijkend  op het West-Friesland Muziek Festival van 2023 kunnen we ook nu weer concluderen dat het een zeer geslaagd gebeuren was. De nieuwe locatie, het Dorpshuis in Andijk, bleek zeker geschikt te zijn voor ons evenement. Ook qua bezoekersaantallen bleek het Dorpshuis geen verkeerde keuze, de zaal was steeds goed gevuld. Het bestuur heeft in de evaluatie de aandachtspunten meegenomen die door de orkesten werden aangegeven. De aangekondigde nieuwe opzet zal helaas nogmaals uitgesteld moeten worden. Dit jaar nog een Festival van hetzelfde stramien.

Het Festival van 2024 zal zoals bekend plaatsvinden in het eerste weekend van november met deelneming van maximaal 15 orkesten.
Op zaterdag 9 november spelen de orkesten van 18.30 u  tot 22.30 u.
Op zondag 10 november spelen de orkesten van 11.00u tot 17.00 u.
Het inschrijvingsgeld is weer gesteld op 125 euro per orkest. Graag overmaken op onze bankrekening: 
NL 63 RABO 0344 2458 10 onder vermelding van de naam van het orkest. Betalen is aanmelden.  

Ook dit jaar geldt: wie het eerste komt, het eerste maalt. Snelle aanmelding en betaling van Westfriese orkesten is zeer gewenst, liefst voor eind mei. Daarna staat deelname ook open voor orkesten van buiten de regio. Aanmelden bij de secretaris met vermelding van de gewenste dag en eventueel de voorkeurstijd.
Ook dit jaar zal er een jury worden aangetrokken. Wie dat zal zijn is op dit moment nog niet bekend. De vorm van aanleveren van het te beoordelen stuk hangt af van de jury. Dit wordt nader bekendgemaakt.
Het inleveren van het programma, de scores van het te beoordelen stuk en het stoelenplan uiterlijk medio september.
En evenals vorig jaar zijn er prijzen voor de dagwinnaars en overall-winnaar. De winnaar van het Festival van 2023 mocht de wisselbeker houden. Dit jaar wordt er gezorgd voor een nieuwe beker.
Uiteraard is uw eigen publiek van harte welkom op deze avonden. De toegang tot het Festival is wederom gratis; we hebben een melkbus en QRcodes klaar staan voor eventuele donaties ter bestrijding van de kleinere kosten. 
In tegenstelling tot andere jaren, verzoeken wij de orkesten om zelf de stoelen klaar te zetten. Gebleken is dat de ingediende stoelenplannen soms op het laatste moment gewijzigd blijken te zijn, wat extra gesleep van stoelen en dus extra tijd met zich meebracht.
Bij deze doen we zoals gebruikelijk meteen ook een beroep op eventuele vrijwilligers om ons behulpzaam te willen zijn met het klaarzetten ( het eerste optredende orkest op de zaterdagavond?) of opruimen (het laatst optredende orkest op de zondagmiddag?).

Tenslotte: we beschikken over een Facebookpagina: Westfriesland Muziek Festival.  Bezoeken, like en delen graag.”

We hopen dat uw orkest van de partij wil zijn!
namens het bestuur,

Willy Deimveld,
Secretaris 


Privacy