Reglement

Festivalreglement

 1. Het festival is bedoeld voor orkesten binnen de West-Friese Omringdijk, incl. Alkmaar-stad.
 2. De uiterste inschrijfdatum is 30 april van het betreffende jaar; indien voor 1 juli van datzelfde jaar de inschrijving wordt ingetrokken, dan heeft de betreffende vereniging recht op terugontvangst van 50% van het inschrijfgeld.
 3. Het bestuur behoudt zich het recht voor om orkesten van buiten de dijk uit te nodigen, indien er na de inschrijfdatum nog ruimte is binnen een dagdeel.
 4. Uw programma dient u op tijd naar de organisatie te mailen/sturen, anders kan het niet meer in het programmaboekje geplaatst worden.
 5. Aanwijzingen van de organisatie dienen door u opgevolgd te worden. De leden van de organisatie zijn herkenbaar aan een badge met vermelding van West-Friesland Muziek Festival, en zijn of haar naam.
 6. Tijdens het optreden zullen de zaaldeuren gesloten blijven, en is er stilte in de zaal gewenst.
 7. De volgorde van spelen wordt door het bestuur bepaald, en aan het begin van ieder dagdeel bekend gemaakt. U dient zich strikt aan het tijdschema te houden, zodat vertragingen in het programma worden voorkomen. U dient zelf zorg te dragen voor de juiste orkestopstelling, waarvoor u 10 minuten de tijd heeft. Gebruikt u meer tijd, dan gaat dit af van uw totale speeltijd.
 8. De voorzitter heeft het recht in te grijpen als u zich niet aan het programma houdt en de maximale podiumtijd van 25 minuten dreigt te overschrijden.
 9. Alle orkesten worden verzocht om bij aanvang van het dagdeel aanwezig te zijn.
 10. Van de deelnemende verenigingen wordt verwacht dat zij een positieve belangstelling tonen voor het optreden van de andere verenigingen.
 11. Slagwerk is aanwezig. Eventueel klein slagwerk dient u bij u te houden tot aan uw optreden.
 12. Er zijn op het podium en in de inspeelruimte voldoende lessenaars aanwezig.
 13. U wordt verzocht om van één groot werk dat u beoordeeld wilt zien, een partituur op te sturen naar het secretariaat. Kopie is toegestaan.
 14. Zowel het door u aangegeven te beoordelen muziekwerk als het totale (muzikale) optreden , waaronder ook de presentatie van uw vereniging, tellen mee in de beoordeling voor de dagprijs.
 15. Ieder orkest ontvangt een schriftelijk beoordelingsrapport van de jury van het te beoordelen werk.
 16. De beoordeling door de jury geschiedt naar: zuiverheid, klankgehalte en klankverhouding, techniek en articulatie, ritmiek en samenspel, dynamiek en nuancering, en tenslotte naar interpretatie, (waaronder frasering) en samen stelling van het programma.
 17. Iedere vereniging wordt in de gelegenheid gesteld om 20 minuten voor aanvang van het optreden in te spelen en af te stemmen.
 18. Per dagdeel is er een beker beschikbaar voor het orkest met de beste beoordeling van dat dagdeel.
 19. Er zal een wisselbeker, de zogenaamde West-Friesland Muziek Bokaal, worden uitgereikt aan één van de dagdeelwinnaars.
 20. De jury zal een aanmoedigingsprijs uitreiken aan het orkest dat dit volgens de jury verdient.

Privacy