Over WFM

West-Friesland

West-Friesland is een regio in de kop van Noord-Holland en wordt begrensd door de Westfriese Omringdijk. Hieronder ziet u een afbeelding hoe de Omringdijk door de provincie loopt.

West-Friesland

Organisatie

Voor het organiseren van het West-Friesland Muziek Festival is een bestuur dat bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Dhr. Nick Hoogland

Secretaris
Mevr. Willy Deimveld

Penningmeester
Mevr. Esther Zwagerman

Bestuurslid
Dhr. Martijn Bos

Bestuurslid
Vacature

Historie

In de jaren 50- en 60- was het voor veel verenigingen de gewoonte om één keer per jaar aan een concours deel te nemen. In het begin van de zeventigerjaren begon men zich echter af te vragen of het nog wel leuk zou zijn, en of men dit nog wel wilde, om steeds maar weer die verplichte nummers te doen. Men zat heel lang te repeteren op twee muziekwerken en naarmate de concours dag naderde werd de spanning voor zowel de muzikanten als voor de dirigent alsmaar groter.  De besturen van diverse Noord-Hollandse verenigingen staken de koppen bij elkaar om tot een nieuw concept te komen. Er zou een nieuw festival moeten worden georganiseerd, waarin werd bepaald dat de muziekkeuze vrij was, maar het zou leuk zijn als er meer eigen inbreng en/of show aan zou worden toegevoegd. Er werd een nieuwe bestuur benoemd en men ging aan de slag.

Dit was begin van het West-Friesland Festival.

De eerste keer werd dit festival gehouden in 1973 en de locatie was café De Ridder St. Joris in Berkhout. De eerste jaren bleef het festival in Berkhout maar later werd toch gekozen voor een andere locatie en dit werd het Dorpshuis in Abbekerk.

Toch bleek dat show en entertainment heel moeilijk was in te passen voor de deelnemende orkesten. Het bleef dan ook meestal beperkt tot een solowerk met orkest voor een gerenommeerde speler.

Dit leidde toch tot de vraag of dit concept wel toekomst had. Na rijp beraad werd na vijf jaar toch besloten om een jury aan te stellen, die dan één of meer muziekstukken zou beoordelen, niet alleen op muzikaal technisch gebied maar ook de totale presentatie van het optreden zou worden meegenomen in de beoordeling. Er zouden dagprijzen worden uitgereikt en voor de algehele winnaar van het totale festival werd een wisselbeker aangeschaft. Dit nieuwe ontwerp werd algemeen als zeer positief ontvangen en deze nieuwe wijze van beoordelen wordt ook nu nog steeds toegepast.

Helaas konden door diverse omstandigheden de festivals in 2000, 2001 en 2002 geen doorgang vinden. In 2003 werd het festival toch weer opgestart.

Tot slot kan worden geconcludeerd dat een festival in de eigen regio nog steeds zeer op prijs wordt gesteld. Dit blijkt wel uit het feit dat het festival nog steeds bestaat.

Heeft u nog meer informatie over het ontstaan van het festival? Stuurt u dan een mailtje op de contactpagina.

Privacy